Thử nghiệm

Kết quả thử nghiệm nước của khách sạn Phùng Hưng Kết quả thử nghiệm nước qua thiết bị lọc Everpure Kết quả thử nghiệm nước sinh hoạt Thái Thịnh ...

Đỗ Khanh Trà - 0 bình luận - 11/06/2021

Tiêu chuẩn TCVN 6096-2004 ban hành kèm theo quyết định số 23/2004/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 08 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tiêu c...

Đỗ Khanh Trà - 0 bình luận - 11/06/2021

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ba...

Đỗ Khanh Trà - 0 bình luận - 11/06/2021

Xét nghiệm nước trước khi tìm mua hệ thống lọc phù hợp là phương pháp khoa học, luôn được khuyến cáo ở các hãng công nghiệp thiết bị lọc nước có uy...

Đỗ Khanh Trà - 0 bình luận - 11/06/2021

Bạn muốn biết chất lượng nước nhà mình như thế nào để có biện pháp xử lý. Nhưng bạn phân vân không biết xét nghiệm nước ở đâu. Chúng tôi xin giới t...

Đỗ Khanh Trà - 0 bình luận - 11/06/2021
Hà Nội: 093.225.9768 TP.HCM: 0983.114.881