Tiêu chuẩn nước uống đóng chai

Tiêu chuẩn TCVN 6096-2004 ban hành kèm theo quyết định số 23/2004/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 08 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước uống đóng chai – nước đóng chai được sử dụng để uống trực tiếp và có thể chứa khoáng chất và cabon dioxit (CO2) tự nhiên hoặc bổ sung nhưng không phairi là nước khoáng thiên nhiên đóng chai và được chứa đường, các chất tạo ngọt, các chất tạo hương hoặc bất kỳ thực phẩm nào khác.

Đỗ Khanh Trà / 0 bình luận / 11/06/2021
Hà Nội: 093.225.9768 TP.HCM: 0983.114.881