Tiêu chuẩn và công nghệ

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

  06/07/2011

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số: 05/2009/TT - BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009, có hiệu lực từ ngày 1/12/2009.

  Xem thêm

 • Tiêu chuẩn nước uống đóng chai

  28/09/2011

  Tiêu chuẩn TCVN 6096-2004 ban hành kèm theo quyết định số 23/2004/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 08 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước uống đóng chai – nước đóng chai được sử dụng để uống trực tiếp và có thể chứa khoáng chất và cabon dioxit (CO2) tự nhiên hoặc bổ sung nhưng không phairi là nước khoáng thiên nhiên đóng chai và được chứa đường, các chất tạo ngọt, các chất tạo hương hoặc bất kỳ thực phẩm nào khác.

  Xem thêm

Các tin khác