• Khi nào nên sử dụng thiết bị lọc công nghệ RO?

  RO – Viết tắt của thuật ngữ Reverse Osmosis (thẩm thấu ngược).
  Do tính chất công nghệ màng vi lọc nhỏ nhất hiện có, RO được khuyến nghị sử dụng đối với các trường hợp phát hiện chất ô nhiễm có trong nước mà các màng vi lọc khác không xử lý được.

  Ngoài ra trong ngành thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, RO sẽ được cân nhắc sử dụng khi hàm lượng TDS trong nước cao gây nên:
  - Mùi khó chịu
  - Gây gỉ thiết bị
  - Làm giảm chất lượng đồ uống có ga và đá, ví dụ như sục khí cacbonic yếu hoặc đá mềm.

  Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (U.S. EPA) đưa ra tiêu chuẩn thứ cấp tương ứng 500 mg TDS/l trong nước uống. Tiêu chuẩn thứ cấp được xem là hướng dẫn tham chiếu các chất bẩn trong nước uống có thể gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

  Quy trình chế biến thực phẩm khác nhau sẽ yêu cầu mức TDS khác nhau. Việc sử dụng hơi nước đòi hỏi mức TDS rất thấp để tránh hình thành gỉ sét có thể phá hỏng thiết bị, trong khi đó việc sản xuất đồ uống bằng vòi phun có thể chấp nhận TDS ở mức 500 ppm vì gỉ sét không gây ra vấn đề gì do không có nhiệt trong nước.

  Các hệ thống RO của Everpure có tính năng “hòa trộn” cho phép nước chưa xử lý đi qua màng RO. Cả nước chưa xử lý và nước RO được lọc qua bộ lọc mùi và vị theo kiểu truyền thống, sau đó được hòa trộn với nhau. Việc kiểm soát hàm lượng TDS cho phép hệ thống đáp ứng các yêu cầu đối với từng loại nước cụ thể. Ví dụ, công thức pha cà phê đòi hỏi nước có TDS là 150 ppm.