• Nước càng tinh khiết càng tốt?

    Nước tinh khiết sẽ không mang các chất ô nhiễm gây bệnh, vì vậy nước tinh khiết chắc chắn tốt hơn nước có vấn đề ô nhiễm. Tuy nhiên nước tinh khiết, theo đúng định nghĩa,  không chứa khoáng chất, không dẫn nhiệt, không dẫn điện (hay còn gọi là "nước trơ"). Vì vậy dùng nước tinh khiết hằng ngày lại chưa phải là giải pháp tốt nhất cho con người, đặc biệt đối với các lứa tuổi đang độ phát triển (trẻ em, thanh thiếu niên), phụ nữ mang thai, người lao động nặng, vận động viên hoặc người  suy giảm hệ thống miễn dịch - là những người có nhu cầu sử dụng khoáng chất lớn để phát triển xương và hấp thu, chuyển hóa năng lượng, sẽ không thể đủ khoáng chất nểu chỉ cung cấp qua đường thực phẩm (thức ăn).
    Nguồn nước tốt nhất là một nguồn nước không chứa các chất ô nhiễm gây hại trong khi vẫn giữ đươc các yếu tố vi lượng cần thiết cho cơ thể.