• Thiết bị lọc nước nào tốt nhất?

  Không có thiết bị lọc nào tốt nhất cho tất cả mọi người, chỉ có thiết bị lọc nước phù hợp nhất với điều kiện cụ thể của mỗi người.
  Đó là thiết bị:
  - Xử lý phù hợp chất lượng nước đầu vào của bạn; kết hợp giải quyết tốt hai yếu tố vệ sinh và sức khỏe cho người dùng.
  - Tiết kiệm chi phí tối đa cho bạn (bao gồm chi phí đầu tư ban đầu, chi phí vận hành và bảo trì thiết bị)
  - Và các yêu cầu phụ khác: thời hạn thay lõi, kỹ thuật thay lõi, diện tích lắp đặt, yếu tố thẩm mỹ, dịch vụ tư vấn và chăm sóc khách hàng của nhà cung cấp,...
  Vì vậy, để lựa chọn thiết bị phù hợp cho bạn:
  - Bước đầu tiên là là tìm hiểu xem trong nước của bạn có thể có những chất ô nhiễm nào.
  - Sau khi xác định được các chất ô nhiếm cần loại bỏ, hãy mua các sản phẩm được kiểm định độc lập bởi NSF có khả năng loại bỏ được các chất bẩn đó. Về chất lượng nước sau khi lọc, việc giám định cần các thiết bị tinh vi và trình độ chuyên môn cao, nên nhất thiết phải thử nghiệm tại các cơ quan chuyên môn mới có thể cho kết quả tin cậy. Các thiết bị thí nghiệm cầm tay thường cho sai số cao và không thể qua đó đưa ra các kết luận khoa học chính xác. Tuy nhiên, bạn  cũng có thể dùng các phép thử đơn giản như xem sản phẩm có lọc được mầu của các chất mầu hay không – Đây là cách kiểm tra đơn giản khả năng hấp thụ của than hoạt tính.
  - Khi có thể, bạn cần được tư vấn của các nhà chuyên môn để chọ lựa sản phẩm tốt nhất