Hà Nội nhiễm amoni

18/10/2011

Kết quả phân tích mẫu nước mới đây của Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn (NSH&VSMTNT), Sở NN&PTNT Hà Nội ở 12 huyện ngoại thành Hà Nội cho thấy, có trên 50% mẫu nước lấy tại các trạm cấp nước (TCN) tập trung và hộ gia đình có hàm lượng amoni và một số chỉ tiêu khác cao hơn mức cho phép. Theo Trung tâm NSH&VSMTNT Hà Nội, so với 3 năm trước đây, nước sinh hoạt nhiễm amoni khu vực ngoại thành ngày càng tăng.

   Kết quả phân tích mẫu nước mới đây của Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh  môi trường nông thôn (NSH&VSMTNT), Sở NN&PTNT Hà Nội ở 12 huyện ngoại thành Hà Nội cho thấy, có trên 50% mẫu nước lấy tại các trạm cấp nước (TCN) tập trung và hộ gia đình có hàm lượng amoni và một số chỉ tiêu khác cao hơn mức cho phép. Theo Trung tâm NSH&VSMTNT Hà Nội, so với 3 năm trước đây, nước sinh hoạt nhiễm amoni khu vực ngoại thành ngày càng tăng.
Amoni vượt mức cho phép 8 lần
Theo kết quả phân tích mẫu nước của Trung tâm NSH&VSMTNT Hà Nội, trong tổng số 85 mẫu nước sinh hoạt lấy tại 85 TCN tập trung ở 12 huyện mới đây thì có tới trên 50% mẫu nước nhiễm amoni vượt tiêu chuẩn 3-5 lần, thậm chí có nơi cao gấp 8 lần (Tiêu chuẩn 02 của Bộ Y tế cho phép 3mg/l). Các địa phương có nguồn nước sinh hoạt nhiễm amoni cao gồm các huyện: Thanh Trì, Từ Liêm, Ứng Hòa, Thường Tín. Ngoài ra, mẫu nước ở các TCN tập trung chỉ số pecmanganat (độ ôxi hóa) cũng cao vượt mức cho phép 1,5-2,5 lần (tiêu chuẩn 4mg/l). Tại huyện Thanh Trì, kết quả phân tích 33 mẫu nước tại các TCN tập trung chỉ có 2 mẫu đạt tiêu chuẩn về amoni đó là TCN Đại Áng (xã Đại Áng) và Vĩnh Quỳnh (xã Vĩnh Quỳnh), các mẫu còn lại chỉ tiêu amoni đều vượt mức cho phép; 14/33 mẫu có chỉ tiêu pecmanganat vượt mức cho phép. Ngoài ra, tại huyện Ứng Hòa cả 7/7 mẫu; huyện Từ Liêm 12/25 mẫu nước có amoni vượt tiêu chuẩn.
Điều đáng nói là, đối với kết quả phân tích 10 chỉ tiêu tại 1.945 mẫu nước sinh hoạt ở 12 huyện ngoại thành thì có 4 chỉ tiêu vượt mức cho phép, gồm: Pecmanganat, amoni, coliform, e. coli chịu nhiệt. Tại huyện Thường Tín, đối với chỉ tiêu amoni, xã Văn Tự vượt trên 8 lần, xã Tô Hiệu vượt 7 lần; chỉ số pecmanganat, các xã Văn Tự, Nguyễn Trãi, Tân Minh đều vượt gần 3 lần so với tiêu chuẩn cho phép; chỉ tiêu coliform chịu nhiệt, xã Văn Bình, Vân Tảo, Nhị Khê đều vượt trên 2 lần cho phép.