Phát triển đối tác

LocnuocUSA.com đã tiếp cận thị trường lọc nước Việt Nam từ năm 2003 với các sản phẩm thương hiệu có uy tín của Hoa Kỳ, đã được hàng trăm các tập đoàn kinh tế lớn và hàng triệu hộ gia đình trên toàn thế giới kiểm nghiệm. Với phương châm uy tín và chuyên nghiệp, locnuocUSA.com đã bước những bước khiêm tốn, thận trọng và chắc chắn để xây dựng các mối quan hệ hợp tác cùng có lợi, lâu dài với các khách hàng và đại lý của LocnuocUSA.com.

Bạn có thể liên hệ với các đại lý đã có của chúng tôi (http://locnuocusa.com/daily.html) để tham khảo nhận xét của họ về LocnuocUSA.com

Hoặc bạn có thể liên hệ với:

Mrs. Đỗ Khánh Trà - Giám đốc kinh doanh
Mobile: 093.2259.768
Email: khanhtra@everpure.com.vn

Mr.Nguyễn Thế Chiến - Kỹ thuật viên trưởng
Mobile: 0932.392.968
Email:thechien@ everpure.com.vn

Để được biết thêm thông tin hợp tác