Chứng nhận của Everpure

Công ty: Everpure

Website: http://www.everpure.com

Tất cả các hệ thống lọc nước và cartridge thay thế của Everpure đều được được chứng nhận bởi NSF - một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận hoạt đọng trong lĩnh vực chứng nhận sự phù hợp phi lợi nhuận với cam kết phục vụ bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.
Là tổ chức chứng nhận các sản phẩm xử lý nước hàng đầu trên thị trường hiện nay, NSF đã xây dựng, phát triển các tiêu chuẩn quốc gia về thực phẩm, nước, không khí và hàng hoá tiêu dùng và đều được công nhận trên phạm vi toàn thế giới. Những chứng nhận của NSF hiện diện trên nhãn các cartridge của Everpure là bằng chứng đảm bảo hệ thống lọc nước của Everpure được đánh giá một cách độc lập về tính hiệu quả và phù hợp với tiêu chuẩn khắt khe nhất.
Công nghệ của Everpure đã được kiểm tra, đánh giá khắt khe hàng năm và được phê chuẩn là công nghệ loại bỏ hiệu quả các chất ô nhiễm thông qua lõi lọc adsorbent. Công nghệ này còn được NSF chứng nhận đạt tiêu chuẩn NSF / ANSI 42 và 53. Tiêu chuẩn 42: Hiệu quả đảm bảo cảm quan chất lượng nước nhằm giảm mùi, vị, chlorine và chloramine; Tiêu chuẩn 53: Hiệu quả bảo vệ sức khoẻ nhằm giảm các chất ô nhiễm như VOCs, Chì, MTBE, vi sinh vật và amiăng.
Để biết thêm thông tin về việc cấp giấy chứng nhận NSF, xin vui lòng truy cập vào trang web NSF tại địa chỉ http://www.nsf.org.
Các sản phẩm lọc nước của Everpure tại Việt Nam được nhập khẩu hoàn toàn và trực tiếp từ Mỹ và đã được Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Việt Nam kiểm nghiệm và công nhận: “Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật nước uống đóng chai” theo quy định của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.